Doelstelling

Stichting Bevordering Zorgkwaliteit Symfonie te ’s-Hertogenbosch

Onder Symfonie wordt hierna verstaan het woon/zorgcomplex aan de Johannes Brahmsstraat te ’s-Hertogenbosch, bestemd voor mensen die lijden aan de hersenziekte schizofrenie;
De woonbegeleiding geschiedt door Stichting Cello te Vught (zie www.cello-zorg.nl)

Doelstelling

  1. het tezamen met Cello bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen Symfonie, ondermeer:
    • door advies en inbreng;
    • door klankbord te zijn voor de clustermanager van de betreffende zorginstelling, die de verantwoordelijkheid draagt voor Symfonie;
    • Door vinger aan de pols te houden, signalen op te vangen van de begeleiders, bewoners ouders en belangenbehartigers;
  2. het zijn van spreekbuis voor de ouders en belangenbehartigers;
  3. toe te zien op en te zorgen voor een behoorlijke wijze van uitvoering van de op 27 maart 2008 gesloten overeenkomst tussen Stichting Cello en stichting bevordering zorgkwaliteit Symfonie.

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSN/fiscaal nummer 8144.14.564