Activiteiten

Activiteiten aangeboden door team, vrijwilliger of ingehuurde professionele begeleider.

Activiteiten:

Begeleiding:

Frequenties:

Aantal deelnemers:

Tekenen vrijwilliger 1 keer per week 4 a 5
Wandelen vrijwilliger 1 keer per week 4
Nordic walking professioneel 1 keer per week 4
Koken/bakken/proeven professioneel 1 keer per week 3 koken/bakken+/- 5 proeven
Beeldhouwen professioneel 1 keer per week 3
Koken en/of mee eten team 1 keer per week koken 1 of geen, mee eten +/- 4
Wandelen team 6 keer per week om 19.00 uur Wisselend aantal ( 3 tot 6 bewoners)
Wandelen + koffiedrinken in de stad vrijwilliger 1 keer per week +/- 6 bewoners
Twee abonnementen sportiom meestal geen gebruik +/- 5 keer per week 4
Evenementen in de stad team wisselend +/- 1 keer per 2 maanden +/- 3
Feestdagen team +/- 1 keer per twee maanden +/- 5
Buitenlands koken vrijwilliger wisselend +/- 3 keer per jaar koken 2, mee eten +/- 9
Film avond team en of cliënt Wisselend +/- 2 keer per jaar +/- 3
Spelletjes team Dit kan bijna elke dag Vaak 1 soms 3
Samen tv kijken team Dit kan bijna elke dag Vaak 1 soms 2
Koken in eigen woning team +/- 2 keer per week 1 op 1, 4
Bioscoop (aangeboden door vrienden van Symfonie) Meestal geen 4 keer per jaar 10 personen
Grote activiteiten (gefinancierd door vrienden van Symfonie) team 4 keer per jaar wisselend +/- 4

Naast deze activiteiten spreken bewoners ook af met vrienden, familie en de persoonlijk begeleider. De tijd dat cliënten in de algemene ruimte komen voor een praatje, een potje biljarten of begeleidingsmomenten zijn niet meegenomen in de schema’s. Verder besteden cliënten ook tijd aan het huishouden, boekhouding en andere terug komende zaken.

Het aanbieden van activiteiten gebeurd op diverse manieren. Allereerst is er het aanbod vanuit de organisatie, binnen de Johannes Brahmsstraat. Daarnaast aanbod van andere organisaties. Verder heeft het team elke maand een schema ophangen in de keuken op het memobord, waarop activiteiten in en rondom ’s-Hertogenbosch vermeld zijn. Deze wordt aangevuld door informatie uit diverse stadsbladen, het Brabants Dagblad en informatie vanuit bewoners.Tijdens het periodieke zogenaamde huiskameroverleg met in principe alle bewoners wordt er gewezen op aankomende activiteiten. Hierin is ook de ruimte om nieuwe ideeën aan te dragen.

De begeleiding vraagt bewoners of zij zich willen inschrijven voor een activiteit, of zij hier interesse in hebben. Verder vragen Persoonlijk Begeleiders aan hun eigen bewoners regelmatig om deel te nemen aan losse activiteiten maar ook aan vaste activiteiten.
Het team heeft een aantal malen een enquête laten rondgaan onder bewoners, om te inventariseren welke activiteiten zij graag willen ondernemen. Dit betrof zowel wekelijkse activiteiten als eenmalige activiteiten. Hierop krijgen wij gemiddeld 10 reacties terug van de 16 bewoners. Dit betreft bijvoorbeeld ideeën om samen naar de kermis te gaan, gezamenlijk te koken, een wandel- of fietsavond organiseren. Ook zijn hierbij vragen gesteld als op welke dag en tijd de activiteit het beste plaats kan vinden.
De uitkomst van deze enquêtes wordt besproken in het huiskameroverleg, waarvan elke bewoner de uitwerking in zijn brievenbus ontvangt en na kan lezen.

Voorts zijn er activiteiten welke voor één persoon worden georganiseerd, zulks op verzoek van die bewoner.

Voor eenmalige activiteiten welke gesponsord worden door stichting vrienden wordt verwezen naar de website www.stichtingvriendensymfonie.nl.