Financiële verantwoording

20232022202120202019
Baten
Bankrente€2,00€1,00€1,00€1,00€1,00
Giften€800,00€800,00€800,00€800,00€800,00
Vrijgevallen reservering€1.533,00
Som der baten€802,00€801,00€801,00€801,00€2.334,00
Lasten
Website/automatisering€386,00€299,00€440,00€324,00€557,00
Portikosten
Kantoorbenodigdheden€140,00€52,00€131,00€118,00
Representatiekosten€254,00€63,00€203,00€39,00
Contributie en abonnementen
Bankkosten€198,00€119,00€119,00€119,00€119,00
Kosten huisvesting/tuin€616,00€616,00€821,00€821,00
Jubileumboek€4.383,00
Jubileumfeest€2.739,00
handboek Symfonie, minus bijdrage Cello€968,00
Som der lasten€978,00€1.149,00€1.306,00€2.553,00€8.658,00
Nadelig saldo€176,00€348,00€505,00€1.752,00€6.324,00