Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2014

2017 2016 2015 2014
Baten
Bankrente € 30,00 € 118,00 € 150,00
Giften € 850,00 € 2.800,00
Lasten
Website € 298,00 € 180,00 € 126,00 € 327,00
Portikosten € 28,00 € 18,00 € 202,00 € 0,00
Kantoorbenodigdheden € 44,00 € 216,00 € 31,00 € 10,00
Representatiekosten € 39,00 € 274,00 € 58,00 € 369,00
Contributie en abonnementen € 11,00 € 11,00 € 135,00 € 134,00
Bankkosten € 131,00 € 134,00 € 114,00 € 11,00
Kosten huisvesting/tuin € 1.069,00 € 2.857,00 € 3.997,00 € 0,00
Som der lasten € 1.620,00 € 3.690,00 € 4.663,00 € 851,00
Nadelig saldo – € 740 – € 890,00 – € 4.545,00 – € 701,00