Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017 2016 2015
Baten
Bankrente €3,00 €30,00 €118,00
Giften € 800,00 €850,00 €2800,00
Lasten
Website €254,00 €298,00 €180,00 €126,00
Portikosten €0,00 €28,00 €18,00 €202,00
Kantoorbenodigdheden € 201,00 €44,00 €216,00 € 31,00
Representatiekosten €158,00 €39,00 €274,00 €58,00
Contributie en abonnementen €2,00 €11,00 €11,00 €135,00
Bankkosten €120,00 €131,00 €134,00 €114,00
Kosten huisvesting/tuin €1.197,00 €1.069,00 €2.857,00 €3.997,00
Som der lasten €1.932,00 €1.620,00 €3.690,00 €4.663,00
Nadelig saldo €1.129,00 – €740,00 – €890,00 – €4.545,00