Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten

2020 2019 2018 2017
Baten
Bankrente € 1,00 €1,00 €3,00 €30,00
Giften € 800,00 €800,00 € 800,00 €850,00
Vrijgevallen reservering €1.533,00 € 800,00 €850,00
Som der baten € 801,00 €2.334,00 € 1.600,00 €1.700,00
Lasten
Website/automatisering € 324,00 €557,00 €254,00 €298,00
Portikosten €28,00
Kantoorbenodigdheden € 118,00 € 201,00 €44,00
Representatiekosten € 203,00 €39,00 €158,00 €39,00
Contributie en abonnementen €2,00 €11,00
Bankkosten € 119,00 €119,00 €120,00 €131,00
Kosten huisvesting/tuin € 821,00 €821,00 €1.197,00 €1.069,00
Jubileumboek €4.383,00
Jubileumfeest €2.739,00
handboek Symfonie, minus bijdrage Cello € 968,00
Som der lasten € 2.553,00 €8.658,00 €1.932,00 €1.620,00
Nadelig saldo € 1.752,00 -€6.324,00 €1.129,00 – €740,00