Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten

2019 2018 2017 2016
Baten
Bankrente €1,00 €3,00 €30,00
Giften €800,00 € 800,00 €850,00 €2800,00
Vrijgevallen reservering €1.533,00 € 800,00 €850,00 €2800,00
Som der baten €2.334,00 € 1.600,00 €1.700,00 €5.600,00
Lasten
Website €557,00 €254,00 €298,00 €180,00
Portikosten €0,00 €0,00 €28,00 €18,00
Kantoorbenodigdheden €0,00 € 201,00 €44,00 €216,00
Representatiekosten €39,00 €158,00 €39,00 €274,00
Contributie en abonnementen €0,00 €2,00 €11,00 €11,00
Bankkosten €119,00 €120,00 €131,00 €134,00
Kosten huisvesting/tuin €821,00 €1.197,00 €1.069,00 €2.857,00
Jubileumboek €4.383,00
Jubileumfeest €2.739,00
Som der lasten €8.658,00 €1.932,00 €1.620,00 €3.690,00
Nadelig saldo -€6.324,00 €1.129,00 – €740,00 – €890,00