Cello en Stichting Symfonie

CelloSamenwerking Cello – Stichting Symfonie

Er is een hechte en open samenwerking tussen Cello en Stichting Symfonie met uitwisseling (met uitzondering van privacy-gevoelige) van alle van belang zijnde gegevens.

Bewoners genieten van hun eigen huis

Na jaren van voorbereiding, startte het project Symfonie in november 2009 echt. De 16 bewoners van het project in ’s-Hertogenbosch-Zuid kregen toen de sleutels van hun eigen huis. Na een periode van gewenning zien we dat de bewoners van hun huis een thuis hebben gemaakt.

Ze genieten van hun eigen huis en van de gezamenlijke binnentuin waar veel gebruik van wordt gemaakt. Samen met de bewoners en het begeleidingsteam hebben we het project steeds beter vorm kunnen geven. De multifunctionele algemene ruimten worden veel gebruikt als inloop. Bewoners komen hier om elkaar te ontmoeten of om een praatje te maken met de begeleiding onder het genot van een kopje koffie. Maar ook wordt er gekookt, tv gekeken, gebiljart, vergaderd, getekend en ga zo maar door. Dat biljart is er in 2013 gekomen, in overleg met de bewonerscommissie.

De meeste bewoners hebben een vorm van daginvulling, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, begeleid werk of dagbesteding. Iedere bewoner heeft zijn eigen dagprogramma dat is afgestemd op het individu. Er wordt door sommige bewoners samen met begeleiding gekookt in hun eigen huis en er staan er afspraken in het dagprogramma over het sporten. We hebben verschillende activiteiten voor bewoners opgezet binnen het project. Zo worden er onder andere tekenlessen, beeldhouwen, nordic walking en kookactiviteiten georganiseerd. Naast de wekelijks terugkerende activiteiten organiseren we met regelmaat een uitstapje. Deze uitstapjes worden samen met de bewoners georganiseerd, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of het bezoeken van een pretpark. Deze uitstapjes hebben als doel de onderlinge contacten tussen de bewoners te bevorderen. Tevens ondernemen bewoners acties die ze zonder begeleiding niet zo snel zullen ondernemen. Een aantal activiteiten wordt gefinancierd vanuit de Stichting Vrienden van Symfonie. Bewoners waarderen dit enorm. We blijven daarnaast bewoners ook stimuleren om hun eigen activiteiten te ondernemen en hun sociale netwerk te onderhouden of te vergroten.

Er is weinig verloop binnen het project. In 2012 is de eerste bewoner verhuisd. Hij is weer zelfstandig gaan wonen in zijn geboortedorp. Dit is een positieve ontwikkeling. Kort hierna is er een nieuwe bewoner komen wonen, die snel is opgenomen in de ‘groep’. Dit laat zien dat het project bijdraagt aan sociale en vriendschappelijke contacten.

Binnen Symfonie is een aantal ouders als vrijwilliger actief. Zo verzorgen ze gezamenlijk met een aantal bewoners de tuin. Ook wordt er binnen het project eenmaal in de twee maanden uitgebreid gekookt door een vrijwilliger. De samenwerking tussen de bewoners, het team van Cello en het bestuur van Stichting Bevordering Zorgkwaliteit Symfonie maakt dat we dit project als succesvol mogen ervaren.

Meer informatie over Cello vindt u hier: www.cello-zorg.nl