Selectieprocedure

Zodra bekend is dat een woning in het Woonproject Symfonie vrijkomt, start de manager van het Cello-team de selectieprocedure. De selectiecommissie bestaat uit de manager van het Cello-team, de coördinator van het Cello-team, een bestuurslid van de Stichting Symfonie en een spv’er van Reinier van Arkel (niet zijnde de behandelaar van de kandidaat-bewoner) of een gedragskundige van Cello. Eén of meer kandidaten van de lijst belangstellenden worden uitgenodigd aan de procedure deel te nemen. De datum van aanmelding als belangstellende is niet het enige of belangrijkste selectiecriterium. Het Cello-team en het bestuur van Symfonie vinden het belangrijk om een bewoner te vinden die goed past binnen de woongroep. De manager van het Cello-team is verantwoordelijk voor de coördinatie van het selectieproces.

De selectieprocedure is als volgt:

  1. Er wordt een schriftelijk advies gevraagd aan de psychiater van de kandidaat of kandidaten die worden uitgenodigd aan de procedure deel te nemen. Ook wordt het dossier van de kandidaten opgevraagd ten behoeve van de onafhankelijk psychiater en de selectiecommissie.
  2. Op verzoek van de manager van het Cello-team zal de onafhankelijk psychiater de kandidaten oproepen voor een persoonlijk gesprek. De selectiecommissie ontvangt een schriftelijk, vooral medisch advies van de psychiater. Dit advies is zwaarwegend voor de selectiecommissie.
  3. Vervolgens roept de selectiecommissie de kandidaten op voor een gesprek. Bij dit gesprek zal veel aandacht worden gegeven aan de sociale aspecten van het wonen in Symfonie.
  4. De selectiecommissie beoordeelt of de kandidaten geschikt zijn als toekomstig bewoner. Bij meer geschikte kandidaten kiest de selectiecommissie de volgorde. De commissie streeft naar eensgezinde besluitvorming.
  5. De manager van het Cello-team informeert het bestuur van Symfonie en de kandidaten (zo mogelijk schriftelijk).
  6. De manager van het Cello-team zorgt voor afhandeling van de benodigde administratieve zaken en voor een passende introductie van de nieuwe bewoner binnen de woongroep Symfonie.