Toelatingsprocedure wachtlijst

 1. Iedereen, die zich aanmeldt middels het daarvoor bestemde intakeformulier, wordt na uitleg van de procedure en na een positief resultaat van de sub 2 bedoelde screening op de lijst geplaatst;
 2. Periodiek zal de toelatingscommissie een screening van de aanmeldingen uitvoeren aan de hand van ontvangen intakeformulieren. Bij een afwijzing door de toelatingscommissie wordt dit schriftelijk aan de betreffende wachtlijstkandidaat door cliëntenservice medegedeeld. Deze kandidaat wordt niet op de lijst geplaatst.
 3. Cello Zorgwijzer heeft de zorg voor de wachtlijst. Zij stuurt jaarlijks de wachtlijstkandidaten een brief met de vraag, of men op de wachtlijst wil blijven staan. Cello Zorgwijzer houdt de clustermanager en de toelatingscommissie periodiek op de hoogte van de geldende wachtlijst.
 4. Aanmelden kan door:
  webformulier in te vullen of,
  aanmeldformulier (PDF) uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:
  Cello Zorgwijzer
  Postbus 231
  5260 AE Vught

  U mag het ingevulde formulieren ook per e-mail versturen naar: zorgwijzer@cello-zorg.nl
  Tenslotte kunt u ook met Cello Zorgwijzer bellen:  088 – 345 11 11