Toelatingsprocedure wachtlijst

  1. Iedereen, die zich aanmeldt middels het daarvoor bestemde intakeformulier, wordt na uitleg van de procedure en na een positief resultaat van de sub 2 bedoelde screening op de lijst geplaatst;
  2. Periodiek zal de toelatingscommissie een screening van de aanmeldingen uitvoeren aan de hand van ontvangen intakeformulieren. Bij een afwijzing door de toelatingscommissie wordt dit schriftelijk aan de betreffende wachtlijstkandidaat door cliëntenservice medegedeeld. Deze kandidaat wordt niet op de lijst geplaatst.
  3. Clientenservice heeft de zorg voor de wachtlijst. Zij stuurt jaarlijks de wachtlijstkandidaten een brief met de vraag, of men op de wachtlijst wil blijven staan. Clientenservice houdt de clustermanager en de toelatingscommissie periodiek op de hoogte van de geldende wachtlijst.