Toelatingscriteria

Hieronder volgen de toelatingscriteria met betrekking tot het wonen binnen het woonproject Johannes Brahmsstraat.

 1. De toelatingscommissie moet aan de hand van het dossier van de behandelend psychiater en zijn advies, alsmede uit het advies van Mevr.Cahn, alsmede uit de gesprekken met de kandidaat, tot de overtuiging zijn gekomen, dat de kandidaat in staat zal zijn tot zelfstandig wonen met begeleiding in het woonproject Johannes Brahmsstraat. Hij kan in ieder geval niet afhankelijk zijn van 24 uurs-zorg van gekwalificeerd personeel.
 2. Het ziektebeeld schizofrenie moet formeel door een psychiater gediagnosticeerd zijn en eventuele andere functionele psychotische stoornissen.
 3. De kandidaat heeft een duidelijk ziektebesef. Dit uit zich in een stuk besef wat het ziektebeeld inhoudt en een stuk acceptatie van dit ziektebeeld.
 4. De kandidaat heeft een behandelplan, eventueel een crisisplan en/of rehabilitatieplan waarmee hij of zij heeft ingestemd.
 5. De kandidaat dient een schriftelijke akkoordverklaring te tekenen voor het opvragen van zijn/haar dossier t.b.v. de toelatingscommissie en Mevr.Cahn.
 6. De kandidaat is in principe medicatietrouw.
 7. De kandidaat stelt zich ontvankelijk op voor het ontvangen van een stuk begeleiding.
 8. De kandidaat dient geïndiceerd te zijn of worden. Dit moet geschieden met een persoonsgebonden budget omdat er sprake is van scheiden wonen en zorg.De zwaarte van indicatie speelt geen enkele rol, anders dan dat zij kan aantonen, dat de kandidaat niet kan voldoen aan het gestelde sub 1.
 9. De kandidaat dient financieel voldoende inkomen te hebben om alle vaste lasten maandelijks te kunnen voldoen.
 10. De kandidaat moet zich akkoord verklaren dat huur- en zorgkosten rechtstreeks worden ingehouden van salaris/uitkering.
 11. De kandidaat moet toestaan dat alle inkomsten rondom de verkregen indicaties worden gebundeld om het gezamenlijke project op een goede manier vorm te kunnen geven. Denk hierbij bv. ook aan de gezamenlijke inloopruimtes.
 12. De kandidaat verklaart zich akkoord met de geldende huisregels en handelt hier ook naar.
 13. De kandidaat maakt geen misbruik van alcohol en drugs.
 14. Er dienen geen structurele patronen aanwezig te zijn in contact met justitie.
 15. De kandidaat verkeert niet in het criminele circuit en vertoont geen structureel agressief of provocerend gedrag.
 16. De kandidaat moet zich bereid verklaren tot een gesprek met Mevr.Cahn (zij verstrekt advies aan de toelatingscommissie) en een beoordelingsgesprek met de toelatingscommissie alvorens unaniem door de toelatingscommissie wordt besloten of kandidaat in aanmerking kan komen voor een woonplek.
 17. De kandidaat heeft binding met de regio ’s-Hertogenbosch door geboorte, school, familie of sociale contacten.