Home

Symfonie is een woon/zorgcomplex gelegen aan de Johannes Brahmsstraat te ‘s-Hertogenbosch bestemd voor zestien jong-volwassenen met schizofrenie. Normaal begaafde mensen, die in staat zijn tot zelfstandig wonen met begeleiding.

Uitgangspunt is: zoveel mogelijk zelfstandig wonen (dus iedere bewoner zijn eigen complete huis) met de mogelijkheid (geen verplichting) tot gezamenlijkheid in een stressvrije, huiselijke en enigszins beschermde omgeving (algemene ruimten en binnentuin). De woonbegeleiding geschiedt door zorginstelling Cello te Vught; zij heeft met iedere bewoner een ondersteuningsplan, waarin m.n. is vastgelegd, waarmee de betreffende bewoner dient te worden geholpen. Het deelnemen aan de maatschappij staat hoog in het vaandel; de bewoners worden daarin zo goed mogelijk gestimuleerd.

Om al onze activiteiten ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen, wil de ‘Stichting Vrienden’ het financieel draagvlak verbreden door nieuwe vrienden te werven.
In deze brochure leest u meer over alle mogelijkheden om ons te helpen.