Stichting Symfonie

Stichting Symfonie

Volledig genaamd Stichting bevordering zorgkwaliteit Symfonie, was de initiatiefnemer tot dit complex; thans heeft zij als doelstelling:

  1. het tezamen met Cello bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen Symfonie, ondermeer:
    • door advies en inbreng;
    • door klankbord te zijn voor de clustermanager van de betreffende zorginstelling, die de verantwoordelijkheid draagt voor Symfonie;
    • Door vinger aan de pols te houden, signalen op te vangen van de begeleiders, bewoners ouders en belangenbehartigers;
  2. het zijn van spreekbuis voor de ouders en belangenbehartigers;
  3. toe te zien op en te zorgen voor een behoorlijke wijze van uitvoering van de op 27 maart 2008 gesloten overeenkomst tussen Cello en stichting bevordering zorgkwaliteit Symfonie.

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
RSN/fiscaal nummer 8144.14.564