Beleidsplan

Periodiek worden er algemene bestuursvergaderingen gehouden, waarvan de agenda wordt voorbereid door de voorzitter. Die agenda wordt voornamelijk gevoed door het geregeld overleg tussen clustermanager en voorzitter,waarin alle facetten van de zorg- en dienstverlening binnen Symfonie aan de orde komen.
Periodiek en ook incidenteel is er overleg met de ouders en belangenbehartigers.