Bewonerscommissie

Binnen de Johannes Brahmsstraat is een bewonerscommissie. Deze commissie bestaat uit 3 bewoners en zij vertegenwoordigen de 16 bewoners van het project. De bewoners commissie komt 1x in de maand bij elkaar. 1x in de 2 maanden sluiten daar de clustermanager, de coördinerend begeleider en een medewerker uit het team bij aan om de agenda punten te bespreken. De onderwerpen die besproken worden komen vanuit de bewoners van het project. De besproken punten worden vast gelegd in een notulen.