Stichting vrienden van Symfonie

Stichting vrienden werd op initiatief van stichting Symfonie opgericht.

De stichting stelt zich met name ten doel de bevordering van de sociale contacten tussen de bewoners van Symfonie onderling. Dit doet ze door middel van het sponsoren van diverse activiteiten, welke worden georganiseerd door Cello onder haar verantwoordelijkheid, maar welke buiten de normale begroting van Symfonie vallen.

Deze activiteiten kunnen worden gefinancierd dankzij giften van sponsoren. die zich als vriend van de stichting hebben aangemeld.

Informatie over de Stichting Vrienden en de mogelijkheden om lid te worden vindt u in bijgaande folder.

Om al onze activiteiten ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen, wil de ‘Stichting Vrienden’ het financieel draagvlak verbreden door nieuwe vrienden te werven.
In deze brochure leest u meer over alle mogelijkheden om ons te helpen.