Stichting Symfonie

Woon/zorgcomplex voor mensen met schizofrenie

Symfonie is een zorg/wooncomplex in ’s-Hertogenbosch Zuid, bestemd voor mensen met schizofrenie, normaal begaafde mensen die niet in een instelling hoeven te wonen maar die het alleen moeilijk kunnen redden. Het risico van terugval met onnodig kostbare heropnames (en vooral een ongelukkig leven) is dan groot. Het ouderinitiatief Symfonie laat zien dat met bundeling van krachten (ook PGB) en inzet van betrokken partijen als woningcorporatie Zayaz, Zorginstelling Cello, gemeente en provincie maar ook de belangeloze royale bijdrage van sponsoren goede en toekomstbestendige woonvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Zelfstandig wonen

De woningen met allemaal een eigen voordeur zijn bedoeld voor mensen die blijvende beperkingen hebben na een of meer psychosen. Zorginstelling Cello zorgt voor de dagelijkse woonbegeleiding en probeert de bewoners evenwicht te geven in hun leven, de schizofrenie onder controle te houden en een bevredigend leven op te bouwen en zin te geven. Als ouderinitiatief stond ons voor die doelgroep voor ogen zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de mogelijkheid (geen verplichting) tot gezamenlijkheid in een stressvrije, huiselijke en enigszins beschermde omgeving.

Sociale contacten

De bewoners moeten zich geborgen voelen in hun eigen woning, maar ook moet de hoesvorm uitnodigen tot sociale contacten tussen de bewoners en het begeleidingsteam. De sponsoren die de bouw mogelijk maakten, en wij als bouwpastoor, kunnen zeker tevreden zijn. Het concept van de bouw (hoesvorm) en zorg blijkt succesvol. De bewoners zijn tevreden, voelen zich thuis; er zijn vriendschappen ontstaan, er zijn gemeenschappelijke activiteiten.
Het ouderinitiatief veranderde van karakter: van bouwpastoor tot meedenker, toezichthouder en initiator voor Cello. Om beter voor zijn nieuwe taak te zijn toegerust werd het bestuur uitgebreid met een onafhankelijk psychiater.

Samenwerken

De samenwerking met Cello is zoals hij moet zijn: zeer transparant en open. Er is een goede samenwerking tussen Cello en de GGZ (Reinier van Arkel), waardoor het begeleidingsteam van Cello regelmatig ondersteuning en advies krijgt op het gebied van de psychiatrie. Het project is financieel gezond. Jaarlijks worden door Cello de begroting en jaarstukken aan de stichting ter inzage verstrekt. De huursom van de bewoners is contractueel gemaximeerd zodat de huurtoeslag niet in gevaar komt.
Symfonie werd geselecteerd voor opname in het jaarboek ‘2010/11 Architectuur in Nederland.’ Criteria daarvoor zijn de kwaliteit van het ontwerp en het geschikt zijn van het ontwerp voor zijn doel.