Selectievoorwaarden

Selectievoorwaarden

 1. Man of vrouw; advies bewoners is man; selectiecommissie dient dit te beslissen;
 2. Bewoners kiezen voor een leeftijd tussen 20 en 50 jaar; selectiecommissie dient de bandbreedte vast te stellen;
 3. Intelligentieniveau: tenminste vanaf 85-90; aansluiting bij huidige bewoners is noodzakelijk;
 4. Redelijke daginvulling strekt tot aanbeveling
 5. Gevoel voor de gemeenschap, o.a. algemene ruimten belangrijk vinden; nieuwkomer moet het van belang vinden, dat hij contact heeft met zijn medebewoners. Nieuwkomer moet het belang zien van deelname aan activiteiten.
  Noot: nieuwkomer kan anders net zo goed op zichzelf wonen, m.a.w.: nieuwe bewoner moet passen in het concept Symfonie. Juist door dit concept kan een bewoner groeien.
 6. Nieuwkomer moet niet uitgesloten worden van de bestaande groep, m.a.w. hij moet in voldoende mate sociaal vaardig zijn en raakvlakken hebben.
 7. Langere tijd voldoende psychose-vrij, stabiel en berekenbaar.
 8. Persoonlijke verzorging moet goed zijn;
 9. De ingewonnen informatie van zijn huidige woonsituatie moet bevredigend zijn;
 10. Betrokkenheid en capaciteit van de ouders strekt tot aanbeveling. Is het te verwachten is, dat zij een bijdrage zullen gaan leveren aan vrijwilligerswerk en/of het bestuurswerk.